Skip to content

Ważny comiesięczny obowiązek wobec ZUS

Spis treści

ZUS przypomina o konieczności przesyłania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególności mowa tu o formularzu ZUS DRA, który wraz z nowymi przepisami RODO stał się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców.

Jeśli nie złożysz w terminie comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych, Twoje zaległości podatkowe będą rosły i stawały się coraz bardziej skomplikowane. Może to skutkować nałożeniem na Ciebie grzywny lub nawet wszczęciem postępowania karnego. Dlatego zaleca się, abyś wysyłał dokumenty rozliczenia miesięcznego niezwłocznie po otrzymaniu ich od pracodawcy lub pracownika.

Od stycznia 2022 r. obowiązek comiesięcznego raportowania ZUS DRA został rozszerzony na wszystkich przedsiębiorców (także tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Nowy obowiązek stał się również bardziej uciążliwy dla płatników, którzy do tej pory co prawda przesyłali ZUS DRA do Zakładu, ale robili to automatycznie, klonując co miesiąc wspomnianą deklarację.

W zależności od formy opodatkowania działalności gospodarczej składka zdrowotna od stycznia 2022 roku zależy od wysokości uzyskanego dochodu / przychodu. Oznacza to, że w ZUS DRA należy co miesiąc wykazywać obowiązującą formę opodatkowania oraz kwotę uzyskanego dochodu / przychodu.

W interesie samego przedsiębiorcy jest, aby deklarację – ZUS DRA – wysłać w terminie. Jeśli tego nie zrobi, Zakład automatycznie wyliczy wysokość składek, a to spowoduje błędne rozliczenie. Innymi słowy – o ile nie zostanie wysłana ZUS DRA, Zakład sporządzi z urzędu DRA, na której wykaże kwotę składek na minimalnym poziomie. To z pewnością będzie oznaczało konieczność dokonania korekty i pokrycia wszystkich odsetek.

Warto również pamiętać, że obowiązek comiesięcznego wypełniania ZUS DRA wynika wprost z przepisów prawa. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem na płatnika grzywny, nawet do 5 000 zł.

Formularze ZUS DRA należy wysłać w tym samym terminie, w którym opłacasz składki ZUS.

W 2022 roku terminy te uległy zmianie i wynoszą:

 – Płatnicy posiadający osobowość prawną (spółki z o.o., fundacje, stowarzyszenia) muszą wysłać swoje formularze do 15 dnia następnego miesiąca.

 – Pozostali płatnicy składek – opłacający składki tylko na własne ubezpieczenia oraz spółki osobowe – muszą przesłać formularze do 20 dnia następnego miesiąca.

3 komentarze

 1. Marek
  15 lipca 2022 @ 16:32

  Powiem tak, super, że istnieje strona https://zus-info.pl/zus-infolinia/ pomaga rozwiązywać bieżące sprawy związane z ZUS. Polecam ją każdemu!

 2. Leszek
  15 lipca 2022 @ 16:34

  Zgadzam się, że ZUS jest dobrem społecznym. Pomaga rozwiązać obecne problemy ubezpieczeniowe i jest świetnym sposobem na pomoc ludziom w każdym wieku.

 3. Sabina
  15 lipca 2022 @ 16:35

  Zgadzam się, że system ubezpieczeń społecznych jest wspaniały. Pomaga ludziom od pokoleń i stanowi ważną siatkę bezpieczeństwa dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Marek
  15 lipca 2022 @ 16:32

  Powiem tak, super, że istnieje strona https://zus-info.pl/zus-infolinia/ pomaga rozwiązywać bieżące sprawy związane z ZUS. Polecam ją każdemu!

 2. Leszek
  15 lipca 2022 @ 16:34

  Zgadzam się, że ZUS jest dobrem społecznym. Pomaga rozwiązać obecne problemy ubezpieczeniowe i jest świetnym sposobem na pomoc ludziom w każdym wieku.

 3. Sabina
  15 lipca 2022 @ 16:35

  Zgadzam się, że system ubezpieczeń społecznych jest wspaniały. Pomaga ludziom od pokoleń i stanowi ważną siatkę bezpieczeństwa dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Dodaj komentarz