Skip to content

Co zrobić aby obywatel Ukrainy otrzymał świadczenie Rodzina 500+?

Rodzina 500+ mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy na stałe zamieszkują w Polsce. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na swoje dzieci, muszą dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające legalność pobytu w Polsce i dostęp do rynku pracy.

Obywatele Ukrainy mieszkający na stałe w Polsce mają dostęp do szeregu świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Są to m.in. świadczenia z tytułu choroby, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, renty, bezrobocia i emerytury.

Rodzic może otrzymać świadczenie wychowawcze na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z rodzicem i pozostaje na jego utrzymaniu.

Osoby takie mogą złożyć wniosek o to świadczenie elektronicznie za pośrednictwem ZUS PUE logowanie lub poprzez systemy bankowości elektronicznej wielu polskich banków.

Obywatele Ukrainy, którzy wraz z dziećmi przekroczyli granicę Polski i przebywają w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym, nie posiadają obecnie karty pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy”. W związku z tym składane przez te osoby wnioski o zasiłek rodzinny będą mogły być składane dopiero po wprowadzeniu odpowiednich przepisów. Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej ZUS.

Aby otrzymać świadczenia na dzieci z ZUS, rodzice lub opiekunowie małoletnich powinni wypełnić i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na dzieci za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

3 komentarze

 1. Jacek
  4 lipca 2022 @ 09:50

  Cieszę się, że obywatele Ukrainy będą otrzymywać takie świadczenia. Myślę, że to bardzo cieszy, że będą otrzymywać świadczenia i szacunek w kraju.

 2. Karol
  4 lipca 2022 @ 09:51

  To wielki zaszczyt móc otrzymywać świadczenia i szacunek w kraju.

  Wierzę, że dzięki temu będą czuli się szanowani i doceniani.

 3. Jolanta
  4 lipca 2022 @ 09:52

  Myślę, że to świetny pomysł, ponieważ pomoże im to mieć lepsze życie i sprawi, że poczują, że mają znaczenie w społeczeństwie. Mam nadzieję, że zachęci to inne kraje do zrobienia tego samego, dzięki czemu ludzie na całym świecie będą czuli, że są cenionymi członkami społeczeństwa.

Dodaj komentarz