Skip to content

Wycięcie drzewa na własnej działce

Piszę z zapytaniem o przepisy dotyczące usuwania drzew z terenu, który jest własnością moich rodziców.

Na początku tego roku postanowiłem rozbudować swój dom, który stoi na działce należącej do moich rodziców. Obok domu rosną drzewa. Jestem samoistnym posiadaczem tego gruntu, ponieważ nie było postępowania spadkowego. W przyszłym roku zamierzam złożyć wniosek o zasiedzenie. Czy mogę wtedy wystąpić o zezwolenie na usunięcie drzewa i czy w ogóle jest mi ono potrzebne?

Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzewa?

Artykuł 83 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub z jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego m.in. na wniosek właściciela nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa powyżej, wymagana jest również w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ustawa o ochronie przyrody stanowi, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub z jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydawanego m.in. na wniosek właściciela nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości. 

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje drzewo lub drzewa są chronione prawnie, przed przystąpieniem do realizacji planów warto skontaktować się z władzami lokalnymi i zadać im bezpośrednie pytanie. Skonsultuj się też z ekspertem i uzyskaj poradę prawną online bez wychodzenia z domu.

Należy także ustalić, ile ziemi posiadamy – i czy jest ona zarejestrowana jako nasza. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego procesu należy porozmawiać z władzami gminy o tym, jak najlepiej postąpić.