Skip to content

Urząd Miasta w Ostrołęce – zadania i kompetencje

Spis treści

Miasto na prawach powiatu to gmina, która wykonuje zadania gminy i powiatu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o samorządzie gminnym i Ustawie o samorządzie powiatowym.

W Polsce miasta na prawach powiatu są uznawane za jednostki miejskie o szczególnym statusie samorządowym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje miastu na prawach powiatu, tak jak każdej innej jednostce samorządu terytorialnego, osobowość prawną.

Na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym władzami miasta na prawach powiatu są rada miasta i prezydent miasta.

Działalność tych instytucji miejskich jest jawna. Jawność może być ograniczona jedynie ustawą.

Miasta na prawach powiatu są formą samorządu terytorialnego pośrednią między miastem a wsią.

Do zadań miast na prawach powiatu należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadania te obejmują wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zadaniem miast na prawach powiatu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Mieszkańcy miasta na prawach powiatu tworzą wspólnotę samorządową.

Urząd Miasta posiada prawa powiatu i może wykonywać następujące zadania:

– budowa dróg gminnych, ulic, mostów, ich remonty, poprawa stanu nawierzchni, przebudowa lub budowa nowych placów, chodników, promenad, przejść, ścieżek rowerowych;

– wytyczanie nowych parkingów;

– tworzenie nowych połączeń autobusowych;

– naprawy lub wymiany tych pojazdów;

– ponoszenie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej;

– zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji ruchu i zabezpieczenia transportu publicznego.

3 komentarze

 1. Sylwek
  27 czerwca 2022 @ 13:25

  Zadania realizowane przez Urząd Miasta w Ostrołęce są ciekawe. Cieszę się, że tak jest to organizacja, która realizuje ciekawe zadania.

 2. Helka
  27 czerwca 2022 @ 13:26

  Powiem Wam, że Urząd Miasta w Ostrołęce sumiennie i umiejętnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W swojej pracy wykazują się ciekawością i innowacyjnością, dbając o to, by mieszkańcy Ostrołęki czuli się wysłuchani przez swoje władze.

 3. Marian
  27 czerwca 2022 @ 13:29

  Ponadto, jeśli chodzi o poprawę stanu dróg i chodników w naszym mieście, otrzymaliśmy ciekawą propozycję od jednego z naszych obywateli, który zaproponował budowę nowej drogi przez swoją działkę. Urząd działa aktywnie. Zaoszczędzają czas i pieniądze, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w naszej okolicy.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Sylwek
  27 czerwca 2022 @ 13:25

  Zadania realizowane przez Urząd Miasta w Ostrołęce są ciekawe. Cieszę się, że tak jest to organizacja, która realizuje ciekawe zadania.

 2. Helka
  27 czerwca 2022 @ 13:26

  Powiem Wam, że Urząd Miasta w Ostrołęce sumiennie i umiejętnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W swojej pracy wykazują się ciekawością i innowacyjnością, dbając o to, by mieszkańcy Ostrołęki czuli się wysłuchani przez swoje władze.

 3. Marian
  27 czerwca 2022 @ 13:29

  Ponadto, jeśli chodzi o poprawę stanu dróg i chodników w naszym mieście, otrzymaliśmy ciekawą propozycję od jednego z naszych obywateli, który zaproponował budowę nowej drogi przez swoją działkę. Urząd działa aktywnie. Zaoszczędzają czas i pieniądze, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w naszej okolicy.

Dodaj komentarz