Skip to content

Umowy o dzieło w ZUS-ie

Jeśli zarabiasz na umowę o dzieło, to powinieneś wiedzieć o nowej ważnej ustawie, która weszła w życie w tym roku. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy muszą informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu nowej umowy o dzieło. To noworoczny obowiązek, który został wprowadzony przez jedną z tarcz antykryzysowych. I jest to noworoczny obowiązek, z którego przedsiębiorcy już się wywiązują.

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w rejestrze znajduje się już 30 tys. umów o dzieło. W rejestrze znajdują się informacje o przedsiębiorstwie i dane o zleceniobiorcy. W rejestrze nie ma kwot, ale jest przedmiot umowy.
Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy muszą informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu nowej umowy o dzieło. Jest to obowiązek noworoczny, który wprowadziła jedna z tarcz antykryzysowych. I jest to noworoczny obowiązek, z którego przedsiębiorcy już się wywiązują: W rejestrze znajdują się informacje o przedsiębiorstwie oraz dane dotyczące kontrahenta. W rejestrze nie ma kwot, ale jest przedmiot umowy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje, że w jego rejestrze jest już 30 tys. umów o dzieło. Ale czy to oznacza, że od takich umów musimy odprowadzać składki? Nie, ponieważ nie są one uznawane za umowy o pracę i dlatego nie podlegają ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Źródła: https://zus-info.pl/skladki-zus/

1 Comment

  1. Roman13321
    4 maja 2022 @ 12:02

    Dlaczego PAD nie wywiązał się z umowy programowej gdzie umieszczono zapis, że Andrzej Duda już jako prezydent będzie prowadzić politykę skierowaną „do powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy”? Dlaczego przez ponad 5,5 roku nie złożono do Sejmu żadnego projektu ustawy. Jutro składam skarge na infolinię ZUS.

Dodaj komentarz