Skip to content

Uchodźcy, którzy pobierają świadczenia z ZUS są zobowiązani do informowania o swoim wyjeździe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych o ubezpieczonych przebywających na Łotwie, a także za świadczenie im usług związanych z ubezpieczeniem społecznym. Instytucja podejmuje decyzje o przyznaniu świadczeń zgodnie z ustawami, przepisami i procedurami ustanowionymi przez prawo dla przyznawania takich świadczeń.

Instytucja jest również odpowiedzialna za wdrażanie środków zapewniających, że osoby, które pracowały za granicą, otrzymują należną ochronę socjalną ze strony kraju zamieszkania, a także ze strony Łotwy (jeśli są mieszkańcami lub obywatelami tego kraju).

ZUS przypomina, że ​​zasiłki dla obywateli ukraińskich przebywających czasowo w Polsce z powodu wojny w ojczyźnie są wypłacane na takich samych zasadach jak Polacy. Urzędnicy domagali się powiadomienia ich o opuszczeniu Polski – jeśli tego nie zrobią, będą musieli zwrócić otrzymane pieniądze. Ukraińcy mieszkający w Polsce, którzy złożyli wniosek i otrzymali świadczenia 500+ lub kapitał na opiekę domową, muszą poinformować ZUS, że wyjeżdżają z Polski na dłużej niż miesiąc. Urzędnicy przypomnieli o obowiązku, dodając, że pieniądze będą musiały zostać zwrócone, gdy okaże się, że odbiorca zasiłku mieszka na Ukrainie, a nie w Polsce.

Na stronie zus gdańsk telefon znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o wnioskach, składkach i świadczeniach – jak skorzystać z programu Rodzina 500 plus i tarczy antykryzysowej.

Obywatel Ukrainy od ponad miesiąca przebywa poza Polską, pozbawiając go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją tego jest utrata prawa do świadczeń rodzinnych – ostrzega Krzysztof Cieszyński z ZUS. Informację o Twoim wyjeździe z Polski możesz przekazać urzędnikom ZUS za pośrednictwem elektronicznej platformy obsługi (PUE ZUS) w taki sam sposób, jak składasz wniosek o 500+ lub Kapitał Opieki Rodzinnej. Służy do tego formularz POG, szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie ZUS.

Urzędnicy państwowi mają do dyspozycji kilka narzędzi, które pozwalają im sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście jest w Polsce. Są to dane z Systemu Informacji Oświatowej oraz Centralnej Ewidencji Ubezpieczonych. Funkcjonariusze mogą również sprawdzić dane w specjalnym rejestrze obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce, prowadzonym przez straż graniczną.

W przypadku wątpliwości, czy spełnione są warunki do otrzymywania świadczeń rodzinnych – w szczególności warunki zamieszkania w Polsce – ZUS może zwrócić się do świadczeniobiorcy o przybycie do placówki w celu złożenia wyjaśnień. Jeśli uprawniony odmówi wyjaśnień lub nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, może również odmówić wypłaty świadczeń – powiedział Cieszyński. Zaznaczył, że te zasady dotyczą także Polaków.

3 komentarze

 1. Ivan
  10 sierpnia 2022 @ 11:02

  Jestem uchodźcą mieszkającym w Polsce od pół roku. Ta wiedza jest dla mnie cenna, ponieważ w najbliższych tygodniach będę opuszczał Polskę. Poinformuję o tym ZUS.

 2. Maja
  10 sierpnia 2022 @ 11:05

  Ta polityka funkcjonuje już od dłuższego czasu i uważam, że działa dobrze. Ważne jest, aby uchodźcy zgłaszali swój wyjazd, ponieważ pomaga to śledzić ich losy, a także pomaga nam ich odnaleźć, jeśli staną się nieudokumentowani lub jeśli będzie można coś sprawdzić.

 3. Darek
  10 sierpnia 2022 @ 11:10

  Jasna polityka dotycząca uchodźców opuszczających kraj. Stwierdza ona, że “uchodźca ma obowiązek zarejestrować się u władz i informować je o wszelkich zmianach w swojej sytuacji.” Oznacza to, że powinni oni zgłosić swój wyjazd z kraju przyjmującego.

Dodaj komentarz