Skip to content

Ryczałt jako forma opodatkowania usług informatycznych

Spis treści

Usługi informatyczne nie podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% wg symbolu PKWiU 62.02.30.0.

Jeśli potrzebujesz pomocy IT lub wsparcia IT, skontaktuj się za pomocą strony telefon pomoc informatyczna. Przyjaźni eksperci zgromadzą wszystkie niezbędne informacje, aby zidentyfikować problem oraz najskuteczniejszy i najtańszy sposób jego rozwiązania. Uzyskaj profesjonalne wsparcie IT online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w zaledwie kilka minut.

Wynika to z faktu, że usługi informatyczne są sklasyfikowane jako 62.02.30.0, czyli usługi świadczone przez indywidualnego przedsiębiorcę bez prowadzenia działalności w zakresie produkcji towarów lub świadczenia usług na rzecz osób trzecich i obejmują takie czynności jak:

-projektowanie stron internetowych,

-tworzenie materiałów reklamowych,

-kręcenie filmów wideo lub zdjęć,

-prowadzenie badań rynku.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. Działalność Wnioskodawcy sklasyfikowana jest w PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informacyjnych i komputerowych. Wnioskodawca jest zarejestrowany dla celów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co oznacza, że jego dochody z tej działalności mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnione są wszystkie inne ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł, że dochody te mogą być opodatkowane 8,5% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o czym stanowi art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są wszystkie inne ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie, sygn. 0115-KDIT1.4011.345.2021.1.AS z dnia 21 lipca 2021 r.

Dyrektor KIS stwierdził, że dochód wnioskodawcy z tytułu świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej zaklasyfikowanej do PKWiU 62.02.30.0 może być opodatkowany jednorazową stawką 8,5% od dochodu ewidencjonowanego w rozumieniu art. 12. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nakładana jest na niektóre dochody osiągane przez osoby fizyczne, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe warunki opodatkowania w tej formie.

Zastosowanie 8,5% stawki podatku od dochodów z usług świadczonych przez wnioskodawcę jest prawidłowe tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie uzyskuje faktycznie dochodów z tytułu świadczenia innych usług wymienionych w art. 12. Ustawy nakładające zryczałtowaną stawkę podatku od niektórych dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne, które są przypisane do wyższej stawki ryczałtowej w wysokości 15% dochodów uzyskiwanych z tych usług.

3 komentarze

 1. Jarek
  4 sierpnia 2022 @ 13:48

  Jestem zadowolony z tego stanu prawnego, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. Jestem zadowolony z tej formy opodatkowania.

  Najważniejsze jest to, że nie trzeba płacić podatków od dochodów ze świadczenia usług. Jest to znaczna zaleta zarówno dla małych firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw, które świadczą usługi w zakresie tworzenia oprogramowania i usług pokrewnych. Ważne jest również to, że nie ma ograniczeń w transakcjach walutowych, więc bez problemu można pracować w każdym kraju na świecie ze swoimi klientami.

 2. Kajetan
  4 sierpnia 2022 @ 13:50

  Tą formą opodatkowania jestem podekscytowany.

  Jestem zadowolony, ponieważ nie jest ona zbyt skomplikowana i pozwala mi w prosty sposób płacić podatki.

 3. Beata
  4 sierpnia 2022 @ 13:51

  Uważam, że jest to doskonały środek wspierający gospodarkę kraju i przyczyniający się do jej rozwoju. Jestem pewien, że proces ten doprowadzi do wzrostu gospodarczego państwa i jego obywateli.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Jarek
  4 sierpnia 2022 @ 13:48

  Jestem zadowolony z tego stanu prawnego, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. Jestem zadowolony z tej formy opodatkowania.

  Najważniejsze jest to, że nie trzeba płacić podatków od dochodów ze świadczenia usług. Jest to znaczna zaleta zarówno dla małych firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw, które świadczą usługi w zakresie tworzenia oprogramowania i usług pokrewnych. Ważne jest również to, że nie ma ograniczeń w transakcjach walutowych, więc bez problemu można pracować w każdym kraju na świecie ze swoimi klientami.

 2. Kajetan
  4 sierpnia 2022 @ 13:50

  Tą formą opodatkowania jestem podekscytowany.

  Jestem zadowolony, ponieważ nie jest ona zbyt skomplikowana i pozwala mi w prosty sposób płacić podatki.

 3. Beata
  4 sierpnia 2022 @ 13:51

  Uważam, że jest to doskonały środek wspierający gospodarkę kraju i przyczyniający się do jej rozwoju. Jestem pewien, że proces ten doprowadzi do wzrostu gospodarczego państwa i jego obywateli.

Dodaj komentarz