Skip to content

Kurs akcji PKP Cargo

Spis treści

Mimo dobrej koniunktury gospodarczej inwestorzy giełdowi niechętnie kupują akcje spółki kolejowej. Powodem jest brak komunikacji z rynkiem, wysokie i sztywne koszty oraz straty.

W środę po południu inwestorzy giełdowi handlowali akcjami PKP Cargo nawet po cenach poniżej 10,9 zł, co oznaczało spadek kursu o ponad 3%. Tym samym od roku, kiedy cena akcji osiągnęła lokalne maksimum na poziomie ponad 23 zł, utrzymuje się tendencja spadkowa. Przyczyn zniżek jest co najmniej kilka.

Pierwsza z nich jest spowodowana nieefektywnym zarządzaniem, które nie uwzględnia potrzeb i interesów inwestorów. Drugi powód związany jest z działaniami oszczędnościowymi podejmowanymi w celu ograniczenia strat – dotyczą one zarówno pracowników, jak i klientów. Ponadto nie ma jasnej strategii rozwoju w perspektywie długoterminowej.

PKP informacja telefoniczna to całodobowe centrum obsługi telefonicznej, które świadczy usługi wsparcia dla klientów Grupy PKP.

Według najnowszych danych Urzędu Transportu Kolejowego, w pierwszych czterech miesiącach tego roku praca przewozowa wzrosła o kilkanaście procent. Tylko w kwietniu, licząc rok do roku, wyniosła ona 15,1 proc. Co więcej, udział PKP Cargo w tym rynku utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie – prawie 40,4 proc.

Wzrost pracy przewozowej wynika przede wszystkim ze wzrostu przewozów towarowych (22,8 proc.), które wzrosły o 3 proc. w stosunku do ubiegłego roku i o 9 proc. w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2018 r. W ujęciu rok do roku nastąpił również wzrost przewozów pasażerskich – o 5%, co jest wartością wyższą niż w ujęciu rocznym (+3%), a także wyższą niż w ubiegłym miesiącu (+2%). Liczba pasażerów wzrosła o 8% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 6% w porównaniu z ubiegłym rokiem, natomiast przewozy towarowe wzrosły o 3%, co jest wartością niższą niż w obu miesiącach (+5%), ale wyższą niż w ubiegłym roku (+2%).

Kolejne miesiące również zapowiadają się dobrze pod względem popytu na kolejowe przewozy towarowe. Spółki giełdowe, które komunikują się z rynkiem, zwracają uwagę na rosnące wolumeny takich ładunków przewożonych koleją, jak: węgiel, stal, ruda żelaza czy zboże. To wszystko są towary masowe, w których przewozie specjalizuje się grupa PKP Cargo. Pytanie, czy i kiedy zacznie ona zarabiać na świadczeniu tych usług.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na rentowność działalności PKP Cargo jest cena, po jakiej spółka może skupować własne akcje. Jeśli cena ta będzie odpowiednio wysoka, spółka będzie mogła wykorzystać własne akcje jako zabezpieczenie przy zaciąganiu niskooprocentowanych pożyczek w bankach lub innych instytucjach finansowych. To z kolei powinno pozwolić PKP Cargo na zwiększenie inwestycji w innych dochodowych obszarach, takich jak projekty budowlane lub projekty rozwoju infrastruktury logistycznej, w których istnieje duży popyt na usługi transportu kolejowego, ale nie ma wystarczającego finansowania ze źródeł publicznych (np. dotacji unijnych).

3 komentarze

 1. Franek
  29 czerwca 2022 @ 16:14

  Ja Wam mówię, że Polskie koleje przeżywają renesans, a polski rząd podjął kroki, aby zapewnić, że ich infrastruktura nadal będzie odpowiadać potrzebom nowoczesnej Polski. Jest to ekscytujące zjawisko zarówno dla inwestorów, jak i dla mieszkańców kraju oraz osób odwiedzających.

 2. Kaja
  29 czerwca 2022 @ 16:18

  Dobrze się wiedzie moi Państwo:) Polska spółka kolejowa ma ostatnio dobrą passę.

  Akcje spółki wzrosły, co świadczy o tym, że jej przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Spółka ma wiele planów dotyczących ekspansji i rozwoju i wygląda na to, że będzie w stanie je zrealizować.

 3. Krzysiek
  29 czerwca 2022 @ 16:20

  Coś Wam powiem o historii kolei.

  Polskie koleje są symbolem dumy narodowej od czasu ich powstania w 1851 r. Pierwotnie zostały zbudowane przez cara Mikołaja I, aby połączyć Warszawę z Moskwą. Obecnie stanowią one kluczowy element polskiej gospodarki: przewożą pasażerów i towary na terenie całego kraju oraz między Europą a Azją.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Franek
  29 czerwca 2022 @ 16:14

  Ja Wam mówię, że Polskie koleje przeżywają renesans, a polski rząd podjął kroki, aby zapewnić, że ich infrastruktura nadal będzie odpowiadać potrzebom nowoczesnej Polski. Jest to ekscytujące zjawisko zarówno dla inwestorów, jak i dla mieszkańców kraju oraz osób odwiedzających.

 2. Kaja
  29 czerwca 2022 @ 16:18

  Dobrze się wiedzie moi Państwo:) Polska spółka kolejowa ma ostatnio dobrą passę.

  Akcje spółki wzrosły, co świadczy o tym, że jej przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Spółka ma wiele planów dotyczących ekspansji i rozwoju i wygląda na to, że będzie w stanie je zrealizować.

 3. Krzysiek
  29 czerwca 2022 @ 16:20

  Coś Wam powiem o historii kolei.

  Polskie koleje są symbolem dumy narodowej od czasu ich powstania w 1851 r. Pierwotnie zostały zbudowane przez cara Mikołaja I, aby połączyć Warszawę z Moskwą. Obecnie stanowią one kluczowy element polskiej gospodarki: przewożą pasażerów i towary na terenie całego kraju oraz między Europą a Azją.

Dodaj komentarz