Skip to content

E-Urząd Skarbowy wprowadza nowe funkcjonalności

Spis treści

W E-urząd pojawi się możliwość automatycznego wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W). Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie. Ostateczna wersja tego rozporządzenia zostanie opublikowana po jego zatwierdzeniu przez Ministerstwo i późniejszej publikacji w Dzienniku Ustaw. To nowe narzędzie uprości obywatelom płacenie podatków i ograniczy biurokrację.

Prowadzenie sprawy przez e-urząd nie wpływa na możliwość załatwienia tej sprawy przez Krajową Administrację Skarbową, określoną w odrębnych przepisach. Załatwienie sprawy przez e-urząd jest równoznaczne z załatwieniem sprawy przez agencję KAS, która jest zdolna do załatwienia tej sprawy. W przypadku awarii e-urzędu Szef Krajowej Administracji Skarbowej poinformuje ją o jej wystąpieniu i usunięciu w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Urzędu Ministra Finansów Publicznych. Liczba dni, w których przetwarzanie e-urząd nie powiodło się, nie wlicza się do terminu przetwarzania e-urząd.

E-urząd został utworzony w celu usprawnienia sprawnej obsługi wniosków oraz upowszechnienia elektronicznej formy kontaktu z organami KAS. E-urząd ma również zapewnić bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność przesyłanych danych oraz ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Projektem ustawy Ministra Finansów dokonano zmian w ustawie o korzystaniu z e-Urządu Skarbowego. Zmiana wskazana w § 4, iż e-Urząd Skarbowy automatycznie obsługuje zaświadczenia o braku długu podatkowego lub stanach zadłużenia, o których mowa w art. 306e § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. Obecnie projekt tej nowelizacji jest przedmiotem dyskusji międzyresortowych i opinii publicznej. Nowelizacja wejdzie w życie następnego dnia po jej opublikowaniu. Dzięki proponowanym zmianom e-Urząd Skarbowy chce załatwiać więcej spraw drogą elektroniczną.

3 komentarze

 1. Tadek
  29 sierpnia 2022 @ 15:32

  Cieszę się, że skarbówka tworzy tę funkcjonalność. Myślę, że kolejnymi etapami, będą się rozwijać.

 2. Leszek
  29 sierpnia 2022 @ 15:34

  Jest to świetny sposób na uzyskanie informacji dla podatników i daje im lepsze zrozumienie tego, co robią.
  Wiem, że jest to przykład tego, jak daleko zaszliśmy w technologii i myślę, że ważne jest, aby docenić ten postęp.

 3. Wiktoria
  29 sierpnia 2022 @ 15:35

  Nie wiem, czy ktoś jeszcze tak myśli, ale ja tak. Ciągle wydobywają nowe sposoby, aby pomóc nam w załatwieniu podatków, i zawsze ułatwiają załatwienie podatków.

  Mają świetną stronę internetową, na którą można wejść i zrobić wszystkie rodzaje rzeczy, ale mają też aplikację, której można używać na telefonie lub tablecie! Jest tak wspaniała, ponieważ jest łatwa w użyciu i jest darmowa!

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Tadek
  29 sierpnia 2022 @ 15:32

  Cieszę się, że skarbówka tworzy tę funkcjonalność. Myślę, że kolejnymi etapami, będą się rozwijać.

 2. Leszek
  29 sierpnia 2022 @ 15:34

  Jest to świetny sposób na uzyskanie informacji dla podatników i daje im lepsze zrozumienie tego, co robią.
  Wiem, że jest to przykład tego, jak daleko zaszliśmy w technologii i myślę, że ważne jest, aby docenić ten postęp.

 3. Wiktoria
  29 sierpnia 2022 @ 15:35

  Nie wiem, czy ktoś jeszcze tak myśli, ale ja tak. Ciągle wydobywają nowe sposoby, aby pomóc nam w załatwieniu podatków, i zawsze ułatwiają załatwienie podatków.

  Mają świetną stronę internetową, na którą można wejść i zrobić wszystkie rodzaje rzeczy, ale mają też aplikację, której można używać na telefonie lub tablecie! Jest tak wspaniała, ponieważ jest łatwa w użyciu i jest darmowa!

Dodaj komentarz