Skip to content

Czy istnieje możliwość odmówienia przez Wydział Komunikacji zarejestrowania samochodu?

Spis treści

Przy zakupie pojazdu należy pamiętać, że nowy właściciel musi zarejestrować samochód. Można to zrobić poprzez wypełnienie dokumentów i złożenie ich w urzędzie. Proces ten może być jednak dla niektórych osób trudny i wymagać pomocy specjalisty w tej dziedzinie. Niedopełnienie formalności w ustawowych terminach może skutkować mandatem w wysokości nawet 1000 zł.

Rejestracja samochodu jest konieczna, aby można było nim jeździć po drogach publicznych. Nowy samochód musi być zarejestrowany, zanim trafi na drogi. Pojazd używany musi być zarejestrowany w ciągu 30 dni od zakupu lub jego zakup musi być zgłoszony w wydziale komunikacji urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu.

Procedura obejmuje: wypełnienie wniosku o rejestrację; przedstawienie dowodu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego); uiszczenie opłat; podanie informacji o osobach trzecich, które mogą mieć prawa do części lub całości pojazdu (np. współwłasność).

Zanim odwiedzisz urząd komunikacji lub złożysz wniosek o rejestrację pojazdu przez internet, musisz skompletować wszystkie wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację pojazdu – możesz go wypełnić w urzędzie lub znaleźć wcześniej na stronie internetowej urzędu i wydrukować.

2. Umowa sprzedaży lub faktura. Jako dowód własności można również przedstawić umowę darowizny lub powierzenia pojazdu przez osobę, lub firmę zagraniczną.

3. Potwierdzenie uiszczenia stosownych opłat.

4. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany w Polsce.

5. Karta pojazdu, jeżeli została wydana.

6. Certyfikat zgodności WE z oświadczeniem, który zawiera dane i informacje o pojeździe potrzebne do rejestracji.

Jeśli właścicielem pojazdu jest kilku współwłaścicieli, wszyscy oni powinni być obecni w urzędzie podczas wypełniania aktu. Jeśli właścicielem pojazdu jest firma, rejestracji może dokonać upoważniony przedstawiciel tego podmiotu.

Rejestracją samochodu może zająć się również pełnomocnik. W tym przypadku należy przedstawić dowód wpłaty (17 zł) oraz pełnomocnictwo podpisane przez pełnomocnika.

Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów Twój pojazd zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. W tym czasie musisz zarejestrować samochód na stałe, inaczej nie będzie on mógł poruszać się po drogach publicznych.

Wymagania dotyczące rejestracji pojazdu w urzędzie są rozbudowane. Wymagają kopii wniosku pojazdu i dokumentów potwierdzających zamiast oryginałów. Dodatkowo wniosek musi być kompletny i wolny od błędów. Jeśli urząd odmówi zarejestrowania pojazdu, musi dostarczyć pisemne zawiadomienie wyjaśniające jego decyzję. Można się od tego odwołać do Samorządowego Sądu Apelacyjnego.

3 komentarze

 1. Henryk
  19 sierpnia 2022 @ 13:58

  Uważam, że proces rejestracji samochodu jest niepotrzebnie skomplikowany i czasochłonny, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że robi się to ręcznie. Zastosowanie komputerów znacznie przyspieszy i ułatwi cały proces wszystkim zainteresowanym.

 2. Jacek
  19 sierpnia 2022 @ 13:59

  Rejestracja samochodu to żmudny proces. Myślę, że można go usprawnić, podpisuje się pod tym co wyżej było mówione.

 3. Grześ
  19 sierpnia 2022 @ 14:02

  Podobnie jak przedmówcy, jestem zdania, że fizyczny proces rejestracji samochodu jest bardzo czasochłonny i wymaga wielu formalności. Jedynym sposobem na przyspieszenie tego procesu jest wyeliminowanie wszystkich zbędnych elementów z nim związanych.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Henryk
  19 sierpnia 2022 @ 13:58

  Uważam, że proces rejestracji samochodu jest niepotrzebnie skomplikowany i czasochłonny, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że robi się to ręcznie. Zastosowanie komputerów znacznie przyspieszy i ułatwi cały proces wszystkim zainteresowanym.

 2. Jacek
  19 sierpnia 2022 @ 13:59

  Rejestracja samochodu to żmudny proces. Myślę, że można go usprawnić, podpisuje się pod tym co wyżej było mówione.

 3. Grześ
  19 sierpnia 2022 @ 14:02

  Podobnie jak przedmówcy, jestem zdania, że fizyczny proces rejestracji samochodu jest bardzo czasochłonny i wymaga wielu formalności. Jedynym sposobem na przyspieszenie tego procesu jest wyeliminowanie wszystkich zbędnych elementów z nim związanych.

Dodaj komentarz